send link to app

Udoctor - Dành cho Bác sĩFree

Udoctor cung cấp dịch vụ kết nối bệnh nhân với các chuyên gia, bác sĩ. Với Udoctor, Bác sĩ dễ dàng tiếp cận với hàng trăm ngàn bệnh nhân; nâng cao uy tín và danh tiếng của bản thân và bệnh viện với khách hàng.
Các tính năng của Udoctor:
• Đọc tin tức, theo dõi các chủ đề gần với chuyên môn của mình.
• Trả lời câu hỏi của người bệnh
• Kiến thức chuyên môn, câu trả lời của Bác sĩ sẽ đến với hàng nghìn người theo dõi.